MAKALELER

ORTHOMOLEKÜLER TIBBİ DESTEK NEDİR NEDEN GEREKLİDİR?

 

ORTHOMOLEKÜLER TIBBİ DESTEK NEDİR NEDEN GEREKLİDİR?

OrthoMoleküler Tıp,  kavram ve içerik olarak ortaya çıkışı 30 yıl öncesine dayanır. Dünyada tıpta yeni bir disiplin olarak tanımlanmıştır. Kurucusu; iki kez Nobel Ödüllü biyokimyacı Amerikan Linus Pauling olarak tanınır!
Linus Pauling
OrthoMoleküler Tıp kavramını şu şekilde basitleştirdiği tanım ile formüle eder;

OrthoMoleküler Tıp;

Bireyin yaşam kalitesinin arttırılması, sağlığının korunması ve normalde sağlık  ve kaliteli bir yaşam için vücudun genel yapısında mevcut olan Substanzların konsantrasyonlarının değiştirilerek, oluşabilecek hastalıkların, biz farkına varmadan  kendi kendine tedavisidir!

OrthoMoleküler'in oluştuğu sözcükler itibariyle, anlamı; Yunanca /Latince kaynaklıdır. Ortho; doğru-iyi, Moleküler ise; Substanzların en küçük yapıtaşı olarak algılanabilir. Bu şekilde, OrthoMoleküler Tıp Anlam ve İçerik olarak da: Doğru Moleküllerin doğru oranlarda kullanılması veya Doğru beslenme - Mikro beslenme içeriklerin doğru oranlarda kullanılmasıdır.

Burada somut olarak esensiyel, yani vücudun ya hiç üretemediği, ya da yetersiz oranda üretebildiği 45 farklı yaşam kaynağından söz etmekteyiz.  Bu yaşam kaynaklarının vücudumuzun temelde verim alabilmesi ve kendini daha iyi idame edebilmesi açısından üstün performans çalışmalarında mutlaka destek olarak alınması kaçınılmazdır...

İlk aklımıza gelen OrthoMoleküler içerikler tabi ki;
 
Vitaminler / Mineraller / Eser Elementler veya Vitamin benzeri Substanzlar / Esensiyel Yağ asitleri ve Aminoasitler / Sekunder bitki Substanzları / Hormonlar / Lifler  ve Probiyotikler' dir!  Bunların yanında, Organizmamızı serbest radikallerden Koruyan Antioksidanlar da önemli rol oynarlar. Tüm bu Yaşamsal kaynaklar ancak doğru oranlar ve doğru yoğunluklarda vücuda kazandırılırlarsa; vücutta kompleks biyokimyasal fonksiyonlar sıkıntısız işlerlik kazanarak, en üst düzeyde vücudun hastalıklardan korunmasına hizmet ederler.

Burada bizi en yakından ilgilendiren konu, OrthoMoleküler içeriklerden yararlanılarak fazla kiloların oluşmamasına yönelik bilinçli uygulamalardır. Veya vücudun aşırı kilolarının en hızlı şekilde vücuttan atılmasına destek olurken, sağlığımızdan asla ödün vermememizdir.

Vücudumuzun bir arada oluşturduğu tüm Biyokimyasal fonksiyonlarını müthiş bir orkestraya da benzetebiliriz. Ancak tüm müzik Enstrümanları bir arada ve doğru tonda katılırlarsa konser muhteşem olabilir. Bizim de vücut orkestramıza zenginlik katacak belki adını bile henüz duymadığımız Enstrümanları doğru şekilde kazandırarak zayıflamadaki performansımızı  en üst seviyeye çıkartmak hedefimiz olacaktır. Ortho Moleküler Tıbbın en temel amacı; aslında vücudumuzun yaşamsal kaynak bilançosunu iyileştirmeden daha öte, optimize etmesidir!  Bu anlamda aslında Ortho Moleküler Tıbbi uygulamaların ağırlık merkezi hastalıkların oluşmamasıdır.

Fakat altı çizilmesi gereken diğer bir konuda; orthoMoleküler tıb ile Performans Tıbbı uygulamaları Sinerji yaratarak şekilde konsept dahilinde uygulanarak, en uç noktalarda ki çalışmalarımızda dahi, sağlığa zarar vermemekle birlikte Üstün Performansa ulaşılmasında kesinlikle garantör olmasıdır. 

Bununla birlikte zayıflama çalışmalarımızda OrthoMoleküler tıbbi uygulamalarını İlk kez HK performans olarak profesyonel desteklerle, sistematik  ve bilinçli bir şekilde entegre etmemiz, hızlı ve sağlıklı  kilo verme ayrıcalığı paralelinde, sağlığımıza da  ciddi olumlu değerler katarak, en uç noktalarda dahi, en yüksek performansı alabilmeyi başarmış bulunmaktayız...
 
Zayıflama başta olmak üzere, üstün performans gerektiren bu tür çalışmalarda dikkat edilmesi gereken önemli husus; kişiye ve bünyenin tüm özelliklerine uyumlu özel uygulama çerçevelerinin öncelikle saptanarak, günlük yaşam yoğunluklarından kaynaklanabilecek Mikro Elementlere ihtiyacı artıran koşulların belirlenmesi ve düzene oturtulması da özenle hedeflenmesi gerekir

Bunu en iyi ve doğru yapabilecek kimseler bu alanda kendini yetiştirmiş Performans Uzmanlarıdır

Özellikle kendi alanımızda, yani Hızlı ve Sağlıklı Zayıflama boyutunda; Ortho Moleküler Uygulamalar kapsamında, çalışma zenginliklerini ve gerekliliklerini ele aldığımızda, hedefe uyumlu, problemler ile tanışık uzmanlar şuan ki sistemde Türkiye koşullarında kesinlikle mevcut değildir... zaten hızlı zayıflamanın da sağlıklı olabileceğini savunan hiçbir tıp uzmanının olmaması da, bu tür zenginlikleri, farklı bakış açıları ile henüz kavrayamamış olmalarından kaynaklanıyordur. Sistem içerisindeki bazı Kendince uzmanların da,  Kavram ve İçerik Dejenerasyonu'nda gösterdikleri başarılar farklı şekillerde  ödüllendirilmelidir!  

Bizim sağlığımızdan ödün vermeden hızlı zayıflamadaki başarı ve yaklaşımımız, bu konuda destek aldığımız uzmanların kalitesi ve kendi çalışmalarımızın uzun yıllar Üstün Performans kapsamında maksimum sınırları zorlamak adına gerçekleştirdiğimiz yaşanmış tecrübelerin toplamıdır. Geleceğe ışık tutmak ve kesin çözümler üretmek adına bu tür çalışmalarımız aralıksız somut ve uygulanabilir kesin çözümler genelleşene kadar devam edecektir...
  
  
Hızlı zayıflamanın da sağlıklı olabileceği gerçeğini gösteren çalışmalarımız, sistemdeki mevcut, hiçbir 'Kendince Uzman'ın uzanabileceği veya somut olarak alternatif sunabileceği bir kıyas zemini vermediği için, ancak haksız ve densiz eleştirilere maruz kalmaktadır...  Oysa aldığımız sonuçlar, gerçeği somut şekilde ve yeterince açık yansıtmaktadır!
 
Konseptlerimizde

Sağlıklı Zayıflamayı hızlandıran Garantörler ve Mikrobeslenme, OrthoMoleküler Tıbbi Uygulamalar kapsamı paralelinde; ekolojik dengesizlikler sebebi ile özünde vücudun kendi başına artık üretemediği veya yetersiz üretebildiği aslında 'Gençlik İksirleri' olarak da sınıflandırabileceğimiz zihinsel, fiziksel ve sinirsel performansımızı aktive eden, hatta devamlılığını sürdürmekle birlikte, olumsuz iniş çıkışları da dizginleyen Özlerden yola çıkıyoruz!

İnsan Metabolizması, işlerliğini en aktif boyutlarda sürdürebilmesi halinde, kısıtlayıcı karşı faktörler daha etkili olmadığı sürece dışarıya; zinde, sağlıklı ve enerjik bir görüntü yansıtır. Bununla birlikte, hormonel denge'nin de sağlıklı bir seviyede seyretmesi veya bunun dışarıdan bu şekilde olabilmesi için desteklenmesi de zihinsel, duygusal, sinirsel ve sosyal performansı bütünleştirir.
 
Her iki etkileşim kapsamları, bir bütünlük içerisinde bir bedene kazandırıldığında ise, daha aktif, zinde, özgüveni yüksek, enerjik ve duygusal anlamda dengeli ve sosyal daha göze çarpan çekici bir yansıma sunar.

Hızlı ve Sağlıklı Zayıflama Konseptlerimizde bu içeriklerin doğru bütünleşebilmesi gerekmektedir. Bu yüzden fiziksel ve öğrenilebilir otokontrol çalışmaların da konsepte dahil edilmesi kaçınılmazdır.

Hislerin Kontrolü, Yağ Yakımı Hızlandırılması, Performans Artırılması Bu anlamda ele alınacak en önemli ayrıntılardır.

Ele alınması yanında nasıl ve hangi yoğunlukta ele alınacağı belirleyicidir! Bu çalışmaların ne denli karmaşık ve yetkinlik gerektirdiği, aşağıda sözü edilen içeriklerin vücuda hangi oranlarda-zamanlamalarda-yoğunluklarda ve karışımlarda (Sinerji) verilebilmesi gerektiğini vurulamaya yeterli olmalı.
 
Sözünü ettiğimiz belli başlı içerikler olarak;

Metabolizma aktivatörleri / Yağ yakıcılar / Gerekli hormon salgılama destekçileri  / Kas Kaybı önleyicileri / Termogenez ? Vücut Çekirdek Isısı aktivatörleri / Kalp ve Kan dolaşımı destekçileri / Yağ Blokerleri / Doğal Yağ çözücüler-parçalayıcılar, Vücut Proporsiyon düzenleyiciler / Antioksidatif Karakterli Dayanıklılık artırıcılar / Sindirim aktivatörleri -Enzim aktivatörleri / Bağışıklık sistemi kuvvetlendiricileri / Hızlı doğal Regeneratörler / Protein koruyucular / Hücre yapıcılar ve Metabolizma regülatörleri ile Sinir sistemi nörotransmitter hız arttırıcıları...nı sayabiliriz.
                                                                                                                                    
Sonuç olarak görüyoruz ki,

Çok kısa süreli gerçekleştirdiğimiz, hızlı fakat sağlığımızdan ödün vermeden ayrıca kalıcı zayıflama sonuçlarını, bildiğimiz diyet ve benzeri kavramlar ile ele almamız yetersiz hatta gerçek dışıdır diyebiliriz.

Bu tür uygulamalar tam kontrol ve tam donanımlı çalışmalarda ancak uygulama zemini bulabileceği gibi, kitap bütününde anlatmaya çalıştığımız ve kimseye muhtaç kalmadan kendi dinamikleriniz ile yapabileceğiniz tüm detaylar "Vücudun şifresini" oluşturmaktadır...  

                                                                      Halil KARGULU
 

« Geri