MAKALELER

PSİKOHİJYEN; Üstün Performans gerektiren her Konuda...

PSİKOHİJYEN;                                                                                     

Üstün Perfomans Uzmanı Halil KARGULU destekleri ve yoğun araştırmalarımız sonucu ortaya çıkan teorimizde; PsikoHijyen; Yaşamımızın - anlık ?günlük veya  genel sürecinde, fiziksel bünyemize veya holistik sağlık varlığımıza tehdit oluşturan her anlamdaki, Stres faktörlerinin algılanması ve tercihlerimiz kapsamında doğru yönlendirilebilmesi süreçlerinin aşamalı öğrenilebilir çalışmalardır.

Psiko Hijyen;

? Hiç beklenmedik olumsuz durumlar veya daha ötesi, Holistik sağlığımıza ve  fiziksel varlığımıza tehdit unsuru oluşturacak durumlar yanında, 

? Bu özellikleriyle de, Üstün Performans gerektiren her tarzda çalışmalarda,

? Günlük yaşantımızda duygusal ve sosyal performansımız kapsamında, fizyolojik ve/veya psikolojik sıkıntı yaratan her alanda uygulama zemini bulur. 


PsikoHijyen uygulamaları, temelde birden fazla uygulama yöntemine ve                                            içeriklere sahiptir.

A- Yoğun Stres Faktörleri Saldırısı Karşısında PsikoHijyen Uygulamaları
                (Lokal- Temporar Yoğunluklu PsikoHijyen Uygulamalarıdır!)
B- Değişim İsteği / Yenilenme ? Yeni Yollara Çıkışlarda PsikoHijyen Uygulamaları

PsikoHijyen Temel Ön Aşamaları

PsikoDominans (PDom) ve PsikoBalans (PBal ) olup, birbirleri ardında süreklilikle  yorumlanırlar!

Psiko Renovasyon (PRen )ise;  Stres faktörlerine kısmi hakimiyet ardında uygulanır!

PDom Alt Aşamaları-


uyanma -farkına varma
                         / değerlendirme
                                    / strateji geliştirme
                                                       / karşılık verme
                                                                  / -sindirme-ölçme-
                                                                           / tekrar uyum sağlama


PDom Uygulama aşamaları sırasında, PsikoBalans (PBal) Uygulamalarını  belirleyici ve en önemli unsurlar olarak aşağıdaki Sıralama olarak değerlendirebiliriz ;

PBal Alt Aşamaları-

/ Nabız(Kalp Atışları) Relaxasyon Tekniği
/ Spesifik Solunum Teknikleri
/ Nabız(Kalp Atışları) Kontrol Tekniği
/ Kas Kontrol Tekniği  uygulamalarıdır.

 
PsikoRenovasyon (PRen)
PsikoRenovasyon, Psiko Hijyen aşamalarının sonuncusunu oluşturur.

Bu aşama, yeni bir enerji, yeni stratejiler ve arınılmış bir iç yapıyla; stres olarak algıladığımız tüm koşullara bir karşılık verme yöntemi ile sonlandırma yönelişidir; olumsuz koşulların sonlandırılması süreç gerektirmesi halinde ise, mevcut yoğunluğunu azaltma ve yeni stratejilerimizde ki kararlarımızı yaşama geçirmek kaydı ile yenilenmeye başlanmış olunmaktadır! 

Tekrar Değerlendirme
              /Sorunu Algılama
                         /Çözümler Üretme
                                     /Çözümleri Sindirme
                                                  /Strateji Belirleme
                                                              /Zamanlamayı Kesinleştirme
                
                                                            /Yeni Strateji- Yenilenme Uygulama 

PSİKO HİJYEN YÖNTEMLERİ İLE BAŞARIYA ODAKLANMA AŞAMALARI
                                                                                                                                    

PsikoHijyen uygulamalarının hızlı ve sağlıklı zayıflamamda ki yeri  Psikolog, Tıbbi Antrenman Bilimcisi ve Üstün Performans Uzmanı Semir Berber  destekli oluşturduğumuz  ve hızlı ve sağlıklı zayıflama ayrıcalığı için zihinsen formatı gerçekleştirmek adına geliştirdiğimiz  PsikoHijyen Teknik Uygulamalarını, kendi çalışmalarıma uyarlayarak

Halil Kargulu olarak, Guiness Rekorlar Kitabına girmek amacıyla planlayıp geçekleştirdiğim;

1 Günde    7 Kilo
10 Günde 15 Kilo
30 Günde 24 Kilo

10 Günde 17 cm;   30 Günde 27 cm ve 91 kilo'dan 58 kilo'ya indiğimde ise toplamda 37 cm gibi, inanılması çok güç bir incelme'yi ve sıkılaşma'yı gerçekleştirdiğimde, herkes kendince yorumlar yapmıştır.
                                                                                                                                   
Bu çalışmalarımın arka planında ki emek, birikim ve irade yoğunluğu'nun temelde asla tesadüfi veya standart içeriklerle açıklanamayacağını herkes öğrenmelidir.

Bilim şemsiyesi altında; yalnızca cılız,  bazen de aciz, çözüm odaklı olmayan teorik açıklamalarla, sektörün hastalar ve zayıflama çabası içerisinde olanlar nezdinde inandırıcılığını hızla yitirmekte olduğunu, tüm insanların beklentilerinin tabii olarak hızlı ve somut şekilde, aynı zamanda da, sağlığından ödün vermek zorunda kalmadan çözüm üretilmesi olduğunu 'Sektörün Kendince Uzmanları'nın' da artık kabul etmesi gerekmektedir!

 HK PERFORMANS

« Geri